วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

final project

ทำ - ดี - ได้ -ดี

โครงการนี้มันเริ่มมาจากความสนใจการใช้
ไฟฟ้าภายในบ้านเนื่องจาก ผมเป็นคนอยู่บ้าน
ทุกวันเห็นทุกคนในบ้านใช้ไฟฟ้ากันอย่างสิ้น
เปลืองจึงคิดที่จะทำ information การใช้ไฟฟ้า
ของคนภายในบ้าน โดยสื่อออกมาตามชื่อโปรเจค
ทำดีได้ดี ไครที่ใช้ไฟฟ้าในส่วนไหนเยอะก็จะ
เกิดผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายของตน
เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างคนใน
ครอบครัวและแสดงออกมาให้คนที่ดูเข้าใจ
ได้ง่ายที่สุด

ทำ - ดี - ได้ - ดี

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างงาน information design ในแบบที่คิดไว้เป็น information แสดงการใช้ไปฟ้าภายในบ้านออกมาทางความ
ผิดปกติของอวัยวะนั้นๆๆ ขึ้นอยู่กับว่าไครใช้ไฟฟ้าในการทำอาไรเยอะ
กว่ากัน

ผลเกิดจากการใช้ ไฟฟ้า

ผลเกิดจากการใช้ ไฟฟ้า เพื่อนำมาเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า
ภายในครอบครัว

1. ดูโทรทัศน์มาก ก็จะทำให้ปวดตาทำให้แสบตา ตาแดง
2. ฟังวิทยุเยอะ ก็จะทำให้เจ็บหูจน หูบวมใหญ่ขึ้น
3. ใช้คอมพิวเตอร์เยอะทำให้ ปวดหัวจนหัวโต
4. ใช้ไดเป่าผมเยอะทำให้ผมแห้งฟู
5. ใช้เตารีดเยอะทำให้มือระบมใหญ่ขึ้น
6. ใช้พัดลมเยอะทำให้ตัวเบาบางจางลง

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

บริบท ของ เครื่องใช้ไฟฟ้า

โทรทัศ - ไว้ดู เพื่อ ความบันเทิง โฆษณาต่างๆๆ เพิมพูนความรู้ ทันเหตุการณ์
วิทยุ - ไว้ฟัง เพื่อ ความบันเทิง โฆษณาต่างๆๆ เพิมพูนความรู้ ทันเหตุการณ์
เตารีด - เพื่อ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความรวดเร็ว
พัดลม - เพื่อ ความสะดวกสบาย
ตู่เย็น - เพื่อ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว
ไฟ - เพื่อ ความสะดวกสบาย
คอมพิวเตอร์ - เพื่อ ความบันเทิง โฆษณาต่างๆๆ เพิมพูนความรู้ ทันเหตุการณ์ ทำงาน เก็บข้อมูล
หม้อหุงข้าว - เพื่อ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว


การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อควาสะดวกสะบาย ต่อตนเอง เพื่อประหยัดเวลา การใช้เคื่องใช้ไฟฟ้า
อาจถูกจำกัดจาก ภาระหน้าที่ของคนภายในบ้าน หรือ สื่อรอบตัวที่คนภายในบ้านได้รับมาจาก
ข้างนอกไม่เหมือนกัน

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คิดไม่ออก

ลองหา สิ่งต่างๆๆมาแทน ภาพประกอบแต่มันยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร
เลยเราเอา ยี่ห้อสิ้นค้า มาใช้แทนแตก็ยังดู ไม่รู้เรื่อง เลยคิดถึง
บริบท ของเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า แต่ละชิ้นก็มีบริบทการใช้ที่ต่างกัน
และ อะไรทำให้เราถึงใช้มันเยอะ เพื่อนำมาใช้แทน ภาพประกอบ

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Information Graphic

ตัวอย่าง information graphic
เป็น งานทีออกแบบเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆๆ
เพื่อให้ดูง่ายต่อกานเข้าใจ

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แบบ ที่อยู่ของเครื่องใช้ภายในบ้าน
ทำขึ้นเพื่อง่าย ต่อการจดบันทึกจะได้รู้ว่าใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหน ใช้อยู่บนชั้นไหน
เพื่อง่ายต่อการ เก็บข้อมูล ของคนที่อาศัยอยู่
ในบ้านเดียวกัน แต่ใช้ชีวิตต่างกัน